Лъчезар Богданов

Лъчезар Богданов

Лъчезар Богданов е роден в София. Учи в Софийската математическа гимназия и УНСС, като там завършва магистратура по Счетоводство и контрол. Притежава допълнителни квалификации от курсове и семинари във водещи международни университети и организации в областта на икономическите реформи в Източна Европа, европейската интеграция, стимулирането на частния сектор, отношенията държава–пазар. От 1996 г. работи като изследовател и икономист в Института за пазарна икономика. Участник е в редица проекти и инициативи за подобряване на бизнес средата чрез намаляване на административните бариери. Работил е в областта на данъчните реформи и анализа на въздействието на законодателството върху бизнес средата.  От началото на 2004 г. е управляващ съдружник и икономически анализатор в изследователската и консултантска група Industry Watch. Занимава се с анализ на данъчната политика, формирането на публично-частни партньорства и приватизацията, пазара на недвижими имоти, оценка на макроикономически рискове. Автор е на множество статии, публикувани в основни български и чуждестранни медии. Съавтор е на 4 книги.

Лъчезар Богданов