Момчил Неков

Момчил Неков

Момчил Неков е член на Европейския парламент от листата на БСП.Той е магистър по „Политически мениджмънт” в Софийски университет „Св. Климент Охридски” и магистър по „Международни икономически отношения” в УНСС. От 2013 година е докторант във Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Роден е в гр. Силистра в семейство на учители. Автор на две книги с политологични изследвания: „4х4 – БСП след 1989”  и „От първо лице”. В Европейския парламент Момчил Неков работи в комисиите по Култура и образование и по Земеделие и развитие на селските региони. Той е член на делегациите на Европейския парламент за връзки с Китай и за връзки с Беларус.

Момчил Неков